HomeTrussOver Naxpro TrussReferentiesNewsDownloadsCatalogus bestellenContact
Klantenopinie

Klantenopinie

Staatstheater am Gärtnerplatz
17.01.2017 I 13:48

H. Pfützner, Staatstheater am Gärtnerplatz

»Als theatermensen zijn wij het gewend uitzonderlijke projecten zelf te plannen en uit te voeren. Trusses gebruiken wij meestal alleen over beperkte afstanden.

Voor de extra rigging in de Reithalle München, onze huidige vervangende toneelruimte, ben ik dankbaar en zeer verheugd in de LTT Group een partner te hebben gevonden, die ondanks de complexiteit en de consequente klantenwensen voor wat betreft het volledige gebruik van alle beschikbare ruimtelijke reserves, zijn volledige medewerking verleende.
De samenwerking tijdens de voorbereiding, ontwikkeling en de uiteindelijke constructie van de speciale trusses getuigde van een zeer hoge mate van kwaliteit. Met name het klantgerichte optreden tijdens de voorbereiding, toen ideeën, beelden en plannen heen en weer werden geschoven, bij de kostencalculaties en statische berekeningen die vanwege wijzigingen weer moesten worden aangepast, was een bijzonder kenmerk voor de samenwerking met u.
 
Maar dit levert natuurlijk niet veel op als uiteindelijk blijkt dat dingen niet passen en het verheugt mij dat ik ook de complimenten van onze freelance riggers, die ons bij de opbouw hebben geholpen, aan u kan doorgeven. In hun dagelijkse praktijk zijn zij eraan gewend met verschillende systemen te werken, maar de verwerking en de exacte maatvoering van de speciale Naxpro-Truss constructie heeft ook hun enthousiast gemaakt.
 
Als overheidsbedrijf vinden wij het natuurlijk bijzonder belangrijk ons te houden aan de inschrijfcriteria voor wat betreft rendement en kostenbeheersing. De verhouding tussen prijs en prestatie voor deze speciale constructie met zijn vele voorbereidende onderzoeken is nooit in het gedrang gekomen. Waar de concurrentie het op gaf, hetzij om statische of constructieve redenen of vanwege de beschikbare financiële middelen voor de voorbereidende planning, hebt u van het begin af gewerkt met betrouwbare cijfers, ook als u bij alle modificaties of wijzigingen op wens van de klant, meer moest investeren in de planning.«